Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

LIRIK LAGU SERTA ARTI MAKNA SUKU REJANG -BENGKULU

LIRIK LAGU SERTA ARTI MAKNA  SUKU REJANG -BENGKULUANAK KUNANG

ako laleu dete asoak sayang ku tingga suang 2x
tebo leceak be pagar pinang
tebo dawen be deret bae
api madeak gicolak senang
cuma babagei tenimo bae
Artinya
Kamu pergi duluan adek sayang saya tinggal seorang2x
Bukit basa batas pinang
Bukit daun berbaris saja
Siapa bilang tak mau senang
Karena nasib terima saja

ko laleu dete asoak sayang ku tingga suang
ko laleu dete asoak sayang ku tingga suang
karang tinggei nak lubuk tabah
dalen belek kak tabeak penanjung
amen cigei indok ngen bapak
awei ba kacang gi pateak junjung
artinya
kamu pergi duluan adek sayang tinggal seorang
jalan balik lewat tabah penanjung
kalau tidak ada ibu dan bapak
bagaikan kacang patah tongkatnya

ko laleu dete asoak sayang ku tingga suang 4x
artinya
kamu pergi duluan adek sayang saya tinggal seorang 4x

keleak doo si burung ponoi
mesoa umpan nak padang lalang
lueng kelmen uku menginoe
semesoa bagei gituun malang
artinya
lihat itu si burung ponoi
mencari makan dipadang ilalang
pagi malam saya menangis
menyesal nasib yang turun malang

ko laleu dete asoak sayang ku tingga suang 2x
asen tuein cao menoo
cao uyo leyen igei
tengen igei lak murus tuntuei
kaleu coa uyo tengen ba igei
ko laleu dete asoak sayang ku tingga suang 3x
artinya
kamu pergi duluan  adik sayang ku tinggal seorang 2x
pianang/lamaran orang dulu
orang kini beda lagi
kapan lagi mau merawat orang tua
kalau tidak kini kapan lagi
kamu pergi duluan adek sayang saya tinggal seorang 4x

Kesimpulan
Kesedihan seorang kakak  yang belum menikah yang di tinggal duluan adiknya yang kawin/menikah duluan.


ANAK LUMANG

alang alang gi ma;ang,  nasib anak lumang 2x
coa meding idup gi senang
coa de kuat
beriang riang
luweng luweng sapie kelemen atie ne lisea 2x
si meker ke jijei idup semeding penemeu bagei 2x
luweng luweng saple kelemen atie ne lisea 2x
si meker ke jijei semeding  penemeu gagei 2x
artinya:
alangkah,.alangkah ke malang ,.nasib anak lumang (yatim piatu)
tidak pernah merasakan hidup senang
tak ada teman untuk bersenang senang
dari pagi sampai malam hatinya gelisah
dia memikirkan kejadian hidup, merasakan banyak penemuan (susah)

Maknanya : kemalangan anak yatim piatu yang mendapat hidup sengsaraLEMA

Oe...bibik minen ngen tamang, luweng bilei
aleu may dumei kemeak lebung nak biding cpoak
Artinya
Oe…. Bibi dan paman, pagi-pagi
Pergi kekebun mengambil rebung dipinggir sungai

be keme m'nyauk nak bioa s'jeneak
lema....lema do ba san'a keme tun
ejang asei pelgeak asei peeak jano igei
nepek kan puteak
artinya
nanti kami mengambil ikan diair jernih
lema….lema itulah gulai kami orang rejang
rasa pedas rasa asam apa lagi ditambah
ikan putih

tngen tun umung ade lema
lema mapeak beto oak ade lema
baik......nien baik 2x nien s'hulem petai ngen jeing
artinya
ditempat orang hajatan ada lema
lema ada juga tempat orang doa selamatan
enak…… nian 2x ulam petai atau jering muda

ing u'ei tun negerei tekecep
lema cigei dinyut lak belek igei
amen kemsak lem tabung tameak
mje'ep asei ne
pucuk m'mucuk kuat ne
ade kete nak sadie te 2x
artinya
orang kota juga mencicipnya
lema tidak ingat untuk pulang lagi
kalau masak didalam tabung tambah
enak rasanya
sayur mayur lawannya
ada semua didusun kita

Kesimpulan
Menceritakan tentang Nikmatnya masakan gulai lema yang Asli (Khas) dari suku rejang Lebong –prov,Bengkulu

NASIEB

Uku lak alew mai Sadie perbo,
Temeu punguk nak pengei dalen,
Alang ke malang nasib ku iyo,
Awie ba punguk indeu ngen bulen,
Alang ke malang nasib ku iyo,
Awie ba punguk indeu ngen bulen,


Artinya :
Saya pergi ke dusun perbo,
Ketemu pungguk di pinggir jalan,
Sungguh malang nasib ku ini,
Bagaikan pungguk rindukan bulan,
Sungguh malang nasib ku ini,
Bagaikan pungguk rindukan bulan,

Uku terus mai Sadie saweak,
Temeu sawei nak bioa musei,
Amen ku namen etun temegea’,
Nemak ku anduk gen mlap bio matei,
Amen ku namen etun temegea’,
Nemak ku anduk gen mlap bio matei,


Artinya :
Lalu saya ke dusun sawah,
Ketemu sawah di piggir air musi,
Jika kutahu orang melarang,
Akan kuambil handuk untuk menghapus air mata,
Jika kutahu orang melarang,
Akan kuambil handuk untuk menghapus air mata,
Uku terus mai taba renea’,
Singeak’ uku nak sipang epat,
Men ku namen eko lak nikea’,
Kunyeu ba uku idup melarat,
Men ku namen eko lak nikea’,
Kunyeu ba uku idup melarat,
Artinya :
Aku lanjut ke tabarenah,
Mampir aku di simpang empat,
Jika kutahu engkau akan menikah,
Biarlah aku hidup menderita,
Jika kutahu engkau akan menikah,
Biarlah aku hidup menderita,


Uku belek mai bioa ambei,
Mlitas uku kak Sadie cu’up,
Amen ku namen eko bi jijei,
Baik ba uku dami ba idup,
Amen ku namen eko bi jijei,
Baik ba uku dami ba idup,
Artinya :
Aku pulang ke air rambai,
melewati dusun curup,
Jika kutahu engkau sudah jadi,
Lebih baik aku tak usah hidup,
Jika kutahu engkau sudah jadi,
Lebih baik aku tak usah hidup,
Uku terus mai taba renea’,
Singa’ uku nak sipang epat,
Men ku namen eko lak nikea’
Kunyeu ba uku idup melarat,
Men ku namen eko lak nikea’
Kunyeu ba uku idup melarat,
Artinya
Aku lanjut ke tabarenah,
Mampir aku di simpang empat,
Jika kutahu engkau akan menikah,
Biarlah aku hidup menderita,
Jika kutahu engkau akan menikah,
Biarlah aku hidup menderita,


Uku belek mai bioa ambei,
Mlitas uku kak Sadie cu’up,
Amen ku namen eko bi jijei,
Baik ba uku dami ba idup,
Amen ku namen eko bi jijei,
Baik ba uku dami ba idup,


Artinya :
Aku pulang ke air rambai,
melewati dusun curup,
Jika kutahu engkau sudah jadi,
Lebih baik aku tak usah hidup,
Jika kutahu engkau sudah jadi,
Lebih baik aku tak usah hidup,                           Muning Raib

Ade cerito meno’o Kunai Sadie tuwei Do-o cerito neak Taneak Ejang
Tekadeak ba Muning Raib Aleu mai Tebo Kabeak
Aleu su-ang mai Tebo Kabeak Bi bulet niat neak atie
Artinya :
Ada cerita dahulu dari desa tua itulah cerita di tanah rejang
Dikatakanlah muning raib pergi ke bukit kaba
Pergi sendiri ke bukit kaba telah bulat keputusan hatinya

Mesoa pengasei neak Tebo Kabeak Si aleu ngen bajeu neak awak
Coa kelpie ngen ginghong saktei Si betarak neak Tebo Kabeak [2X]
Kerno sa-ie ginghong saktei Diwo jijei tepiket
Artinya :
Mencari perasaan di bukit kaba dia dengan baju dibadan
Dengan kesadaran diri dia bersemedi dibukit kaba (2x)
Dengan adanya mantra sakti masuklah dewi (makluk tak kasat mata ) kejiwanya,jatuh hati,

Si tepiket ngen Muning RaibJijei ba Muning Raib Idup besamo Diwo Idup besamo leyen deniyo [2X]
Sapie ba bito kunai Sadie Muning Raib ite majak belek
Tapi ade syarat kunai Diwo Duwei patang coa nam  kenerjo
Artinya :
Dia mencintai Muning Raib, jadi Muning Raib hidup bersama Dewi yang berbeda Alam, (2x)
Sampailah  cerita dari dusun Muning Raib kita akan membawa dia pulang
Tetapi sayarat dari dewa yang mempunyai dua syarat yang tidak boleh dilanggar.

Dang kemsa Lebung ngengan Bekejei
Dang kemsa po-ong amen Bekejei Kerno coa
tinget pesen Diwo Coa sengajo kemerjo
Artinya :
Jangan memasak rebung disaat hajatan
Jangan memasak pakis disaat hajatan karena tidak teringa pesan Dewi tidak sengaja mengerjakannya.


Diwo belek mai Tebo Kabeak Muning Raib bi mileu kulo [2X]
Tekadeak ba sapie uyo Cerito meno'o neak Sadie tuwei
Artinya :
Dewi pulang ke Bukit Kaba, Muning Raib ikut serta (2x)
Dikatakanlah sampai sekarang cerita dahulu didusun tua


Amen bujang semulen coa lak celakoDang aleu mai
Tebo Kabeak [2X]
Artinya :
Kalau Bujang dan Gadis tidak mau celaka jangan pergi kebukit Kaba.


 Nak Rantau
Mulai pel beak uku kulaleu Mesoa kuat nupang temalem
Lak belek mai pe belek  Inouk cigei bapek bilaleu
Lak mok mei coa de lapen Lak te mokoak coa de caci
Genpadek kesaro idup nak ratau


artinya :
mulai menjelang malam aku mau pergi
mau numpang satu malam
mau pulang marilah pulang
ibu sudah meninggal bapak .....
mau makan tidak ada sayur
mau belanja tidak ada uang
inilah rasanya hidup merantau


Taneak Tanai


Gen padeak kebaes taneak yo
Tebo umai bioa awei bediwo
Api kamleak tengen ba ketikko
Galok igei ko mulang teko
Artinya :
Tanah Tanih
alangkah ke indahnya tanah ini
gunung kebun air seperti berdewa
siapa yang melihat, kapanlah waktunya
mau lagi kalian kembali kesini

Tun sadie coa meding payeak
Bilai-bilai kerjo nak saweak
Mesoa ekan nak bioa jeneak
Nak tebo kerjo gi tangeak
artinya:
orang dusun tidak merasa susah
hari-hari berkerja di sawah
mecari ikan di air jernih
di bukit kerja masih lama

Maro tamang maro bibik minen
Ite semido taneak tanai te
artinya:
ayo paman ayo bibik
kita kerjakan tanah tani kita

Jibeak musak jibeak ite majoa
Ite semido besamo-samo
Sidoa taneak tanai pio..
Mako coa usak ules gibel…o
artinya:
jangan di rusak, jangan kita hancurkan
kita kerjakan bersama-sama
kerja tanah tani di sini
maka tidak rusak wajahnya yang dulu

Taneak ite baes kunai bel…o
Sapie kepeu piut kaung yo
artinya:
tanah kita bagus dari dahulu
sampai ke cucu

Maro tamang maro bibik minen
Ite semido taneak tanai te
jibeak musak jibeak ite majoa
Ite semido besamo-samo
artinya:
ayo paman ayo bibik
kita kerjakan tanah tani kita
jangan di rusak jangan kita hancurkan
kita kerjakan bersama-sama

Sidoba taneak tanai pio
Mako cao usak ules gibel o….
Taneak ite baes kunai bel o…
Sapie kepeu piut kaung yo
Taneak ite baes kunai bel o…
Sapie kepeu piut kaung yo
Sapie kepeu piut kaung yo
artinya:
kerjakanlah tanah tani ini
maka tidak merusak wajahnya yang dulu
tanah kita bagus dari dahulu
sampai ke cucu cucu kita sekarang
SAYANG API COA SAYANG

Sayang api coa sayang,
Ibo api coa ibo
Rugai, kute te rugai,
Kemliak nak tebo pitok telucua
artinya:
    Sayang siapa yang tidak sayang
    Iba siapa yang tidak iba
    Rugi, kita semua rugi
    Melihat di bukit tanahnya longsor

Bilai ujen bioa mengapus
Ade etun masiak tetabau
Ade Monot temotoa bioa
Ade tinggea keracok nak awok
artinya:
    Hari Hujan airnya menghapus
    Ada orang masih tercengang
    Ada yang hanyut mengikuti Air
    Ada yang hanya tinggal Pakaian di badan

Amen tebo gi pacok miling
silok madeak ngen ewok tamang
Amen tebo gi pacok miling
Silok madeak ngen ewok tamang
artinya:
    Andai saja bukit bisa bicara
    Dia akan bicara dengan uwak dan menantu
    Andai saja bukit bisa bicara
    Dia akan bicara dengan uwak dan menantu

Amen Sayang ngen anok kepau siang
Kiyeu nak tebo jibeak mabis temebang
Amen sayang ngen anok kepau siang
Kiyeu nak tebo jibeak mabis temebang
artinya:
    bila sayang dengan anak cucu nanti
    kayu di gunung jangan habis di tebang
    bila sayang dengan anak cucu nanti
    kayu di gunung jangan habis di tebang

Do o ba taneak ejang
Peninggea ninik ngen punyang
Amen madeak tueak celako
Do o ba tueak kunei mena o
artinya:
    Itulah tanah rejang
    Peninggalan nenek monyang
    Bila mengatakan Tuah celaka
    Itulah Tuah dari dahulu kala

Nb :
lagu ini diciptakan untuk mengenang bencanan alam
banjir bandang besar yang melanda desa-desa terdekat dengan tapus yaitu desa agai siang tik sirong dan bandara agung yang tersapu
habis semuanya oleh arus sungai saat banjir. Ini semua terjadi oleh karena banyaknya pohon dihutan didaerah
hulu sungai ditebang.
Semoga tragedi serupa tak terulang lagi karena sehingga kini ilegal loging masih saja berlangsung di taman nasional terbesar di sumatraTEBO KABEAK

Oo....Oo oo Coa nam madeak bi penemeu bagai
tebo kabeak 2x kaweak ne gaung
penam betarak 2x  etun mend'o.......
asei payeak 2x uku temanggung
artinya:
Tak bisa dikatakan sudah bagian dari penemuan hidup
Bukit Kaba 2x kawahnya besar
Tempat petapa 2x orang-orang dulu
Rasa letih 2x akan aku tanggung
Matie ba kaleu
matie ba kalae mako si sudo
bioa beli'ang 2x  monot mae suban
monot mae suban 2x suban nak kauk cawang
gibujang 2x uku bi malang tengen ke tiko 2x
gi meding senang
artinya:
 mungkin kematian
mungkin kematian menjadi penyelesaian
air belerang 2x hanyut ke suban
hanyut ke suban 2x suban di bawah cawang
masih bujang 2x aku telah malang
kapankah akan merasa senang
in ok ku malang bapak ku malang
sapie ngen uku bi malang kulo
padeak kepayeak kulo ko idup
sudo ba saro edeu penemeu
jano penyudo....... ke jijei idup awie yo
tengen ketiko 2x gi meding senang Oooo.....
o........oi tengen ketiko gi meding senang
gen tun tue jibeak ba keipel
kaleu menyesoa.....kalau menyesoa nak
kedong bilei
artinya:
ibuku malang bapak ku malang
sampai dengan aku pun merasa malang
alangkah susahnya hidupku
sudah sengsara banyak penemuan
apakah penyelesaiannya...kejadian hidup begini
kapankah ketika 2x merasa senang
o...o kapan ketika merasa senang
yang telah tua janganlan lupa
bila menyesal ...bila menyesal di belakang hari


TING BEDENTING


Ting bedeting tilei nu eket
eket besatang ngen boloak uel
jibeak ko seding idup nu peet
mandang ba sanang nak kedong bilei
putus ko tilei sikumbang padang
utus ko nyambei tekoak nu malang
putus ko tilei sikumbang padang
utus ko nyambei tekoak nu malang
kemok bah bolouak si depeak
depeak kemok bah dawen sih lipet
duwei kunyeu depuluawak etun
temegeak balek ba asen ite beduewei
putus koh tilei sekumbang padang
putus koh nyambei tokoak nu malang 2x
ting bedeting tilei nu eket
eket beratang ngen boloak ual
ibeak ko seding idup nu peset manoang ba senang
nak kodong bilei

Putus ko tilei si kumbang padang
putus ko nyambei tokouok nu malang 2x
eket ba eket
mai dipoa biyoa
sebdok seluang
mai dipoa unen
palang te elok
mbeak semasoa i gei
mandang bah senang igei
mandang bah senang
nak kedong biilu

putus ko tile sekumbang padang
putus kho nyambei tokonak nu malang 2x
ting bedentin tiki mueked
eked berantang ngen boluek uli 2x


IN'OK OI IN'OK

Ooooeo ....in'ok
padeak kemalang
kumu yo in'ok
kunai ku gi titik
saoei uku bi kelei yo
dang sapei
jibeak ba'sapei menyesoa direi
kete.....ne dio.....kete ne dio bi su'et tengen
neker-neker jibeak sapei  neker igei
api namen teko awei di kelak atie
riang pengasel baik kiro
Ooei...in'ok
padek kemalang kumu yo
in'ok.... kunei gi titik sapei uku gikelei yo
neker-neker jiboak sapie
keker igei
suseak senang kete ne bi penemeu bagei
neker-neker dang sapie neker igei......api namen teko awei....
di kelak atei....riang pengasel baik kiro
O ooe in'ok

Semulen Keme

A-lep ni-en semu-len keme,
a-lep budei ngan ba-so-ne
uku in-dew,(2x)

Oi in-dok tu-lung in-dok,
Oi ba-pak , tu-lung ba-pak
Uku in-dew. (2x)

A-lep nien se-mulen sagei keme,
A-lep budei ngen ba-so-ne
Uku te-piket (2x)

Oi in-dok tu-lung in-dok,
Oi ba-pak , tu-lung ba-pak
Uku te-piket (2x)

Artinya:
Gadis kami

Cantik nian gadis kami,
Manis budi dan bahasanya,
Aku rindu. (2x)

Oh ibu, tolong dong ibu,
Oh bapak, tolong dong bapak
Aku rindu. (2x)

Cantik nian gadis desa kami,
Manis budi dan bahasanya
Aku terpikat (2x)

Oh ibu, tolong dong ibu,
Oh bapak, tolong dong bapak
Aku terpikat (2x)2 comments for "LIRIK LAGU SERTA ARTI MAKNA SUKU REJANG -BENGKULU "

Ayo tinggalkan Pesan anda